OBECNÉ INFORMACE

Provozovatelem služeb na stránkách www.flaga.cz je společnost Flaga s r.o. Nádražní 47 693 01 Hustopeče Česká Republika.

Dátum poslednej revízie: 08. prosince 2020

Uvědomujeme si, jak důležitá je ochrana vašeho soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů webových stránek (“Zásady ochrany osobních údajů”) poskytují důležité informace o ochraně osobních údajů ve spojitosti s vaším využíváním naší webové stránky v souvislosti s poskytováním osobních údajů, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, věk, životopisné informace nebo další osobní údaje (“Osobní údaje”) prostřednictvím této webové stránky a také, pokud k tomu dáte souhlas, k marketingové komunikaci. Přečtěte si je, prosím, pozorně. Je zde popsáno, jak my, jako správce dat, shromažďujeme, ukládáme, využíváme, přenášíme a zveřejňujeme uvedené osobní údaje. Dalším využíváním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoli dalšími aktualizacemi.

Máme k dispozici oddělení ochrany osobních údajů, které můžete kontaktovat na adrese Privacy@ugiintl.com.

 

Webové stránky třetích stran a přenosy dat

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze těchto webových stránek. V rozsahu, ve kterém vám tyto webové stránky nabízejí odkazy nebo povolují přístup na webové stránky našich přidružených společností, poboček, partnerů či dalších třetích stran, mohou pro tyto propojené stránky platit samostatné zásady ochrany osobních údajů. Tyto samostatné zásady ochrany osobních údajů mohou obsahovat podmínky, které se liší od podmínek obsažených v našich zásadách ochrany osobních údajů, a vaše užívání takovýchto propojených webových stránek se našimi zásadami ochrany osobních údajů neřídí. Výslovně odmítáme jakoukoli a veškerou odpovědnost za vaše používání jakýchkoli webových stránek třetích stran.

 

Pro jaké účely využíváme vaše osobní údaje

Během návštěvy našich webových stránek můžete být požádáni o dobrovolné poskytnutí určitých osobních údajů. Pokud poskytnete souhlas se zasíláním marketingových sdělení, budeme vaše osobní údaje využívat k těmto účelům. Tyto osobní údaje poskytujete dobrovolně a jejich postoupením nám udělujete souhlas s jejich využíváním v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s vašimi požadavky. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat a to tak, že kontaktujte oddělení ochrany osobních údajů.  Osobní údaje využíváme (i) k plnění našich povinností při poskytování produktů a služeb, (ii) k umožnění platebních transakcí (kde je to možné), a/nebo (iii) k zasílání komerčních a reklamních informací založených na vašich preferencích a s vaším souhlasem.  Pokud jste naším zákazníkem a budete-li chtít více informací o typech osobních údajů, které shromažďujeme, a o jejich využití, přečtěte si naše INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie a jiných technologií

Když navštěvujete naše webové stránky, mohou být informace spojené s jejich prohlížením na vašem koncovém zařízení ukládány v souborech na tomto zařízení, v závislosti na vašich volbách, které můžete kdykoli změnit. 

 

Co se rozumí pod pojmy „soubory cookie” nebo „tagy”?

Tagy mohou být ukládány nebo čteny mimo jiné při prohlížení webové stránky, mobilní aplikace nebo během instalace nebo používání softwaru.

Pojem tag může zahrnovat:

 • soubory cookie a proměnné HTTP, které mohou být přenášeny neviditelnými pixely nebo „webovými majáky" („web beacon”);
 • soubory cookie flash
 • přístup k informacím o koncových zařízeních z API (LocalStorage, IndexedDB, identifikátory zobrazování reklam, jako např. IDFA nebo Android ID, přístup na GPS apod.,)
 • libovolný jiný identifikátor generovaný softwarem nebo operačním systémem (sériové číslo, MAC adresa, jedinečný identifikátor koncového zařízení (IDFV) nebo jakýkoli soubor dat použitý k detekci jedinečného identifikátoru koncového zařízení (například pomocí otisku prstu).

Kvůli pohodlí se bude pojem „soubory cookie” v těchto pravidlech používat ve vztahu ke všem těmto technologiím.

 

Důležité informace týkající se souhlasu

 

Ukládání a čtení některých souborů cookie nevyžaduje váš předchozí souhlas:

 

 1. protože nezpracovávají vaše osobní údaje
 2. nebo jsou naprosto nezbytné pro poskytnutí požadované služby. 

 

Ostatní typy souborů cookie se ukládají pouze v případě, že je povolíte. 

 

Jaké soubory cookie používáme?

 

Při prohlížení našich stránek mohou být na vašich koncových zařízeních uloženy naše vlastní soubory cookie a soubory cookie třetích stran.

 

 • Naše vlastní soubory cookie jsou umístěny v navštěvovaných doménách. Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz stránek nebo pro zlepšení navigace a interaktivity. Řídí se výhradně podmínkami těchto pravidel;

 

 • Soubory cookie třetích stran jsou na náš pokyn tvořeny, ukládány a využívány partnerskými firmami za účelem zlepšení funkce zobrazování stránky (provozní soubory cookie), měření sledovanosti (analytické soubory cookie), sdílení ve skutečném čase (sociální soubory cookie) a zlepšení reklamních nabídek (reklamní soubory cookie). Ukládání a používání souborů cookie třetích stran se řídí zásadami používání souborů cookie u těchto stran. 

 

Informujeme vás o tom, za jakým účelem používáme soubory cookie, a o dostupných volbách, které se týkají těchto souborů. 

 

Podnikáme nezbytné kroky k zajištění ochrany vašich osobních údajů, požadujeme také anonymizaci vaší IP adresy a omezujeme maximální dobu uložení těchto souborů cookie, v souladu s ustanoveními těchto pravidel. 

 

Na našich webových stránkách jsou umístěny4 typy souborů cookie: 

 

 • Soubory cookie nezbytné pro fungování stránek: tyto soubory cookie jsou nutné k prohlížení našich webových stránek. Umožňují udržení spojení s našimi stránkami a zabezpečit je. Díky nim můžete například získat přístup do zákaznické zóny a přidat zboží do košíku. Tyto soubory cookie mohou používat identifikátory nebo osobní údaje, které jste dříve zadali a uložili. Bez těchto souborů cookie je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Proto nedoporučujeme jejich mazání.

 

 • Funkční soubory cookie: tyto soubory cookie umožňují optimální fungování webových stránek. Jejich účelem je zajistit plynulou a personalizovanou navigaci na našich webových stránkách. Umožňují udržení spojení s našimi stránkami a zabezpečit je. Nejsou nezbytné k prohlížení stránek, ale umožňují nám optimalizovat provoz našich webových stránek, zejména zobrazení stránek v souladu s vašimi preferencemi nebo možnostmi připojení. Můžete je zakázat a odstranit je pomocí nastavení vašeho prohlížeče, ale komfort používání se může zhoršit.

 

 • Výkonnostní soubory cookie: tyto soubory cookie nám umožňují zjistit efektivitu našich webových stránek a způsob jejich používání. Cílem těchto souborů cookie je zvýšit zájem a kvalitu našich služeb tím, že nám poskytnou přístup ke statistikám o počtu návštěv a používání našich webových stránek. Jejich účelem je také odhalit případné problémy s prohlížením webu a zlepšit efektivitu a funkčnost našich webových stránek. 

Tyto soubory cookie shromažďují informace o navštívených stránkách, včetně počtu zobrazení, data a času, počtu návštěv, aktivity a frekvence návratů uživatelů, a v některých případech jejich IP adresu. Zpracovávají pouze údaje související s vaším prohlížením našich webových stránek, které mohou být obnoveny během některé z vašich dalších návštěv. 

Některé z těchto souborů cookie mohou být naším jménem umístěny našimi partnery, zejména společností VTE, v rámci výpočtu údajů týkajících se CEE, které mohou být prováděny na našich stránkách.

 

 • Reklamní soubory cookie: tyto soubory cookie slouží k prezentaci našich nabídek, které jsou nejlépe přizpůsobené oblastem zájmu uživatele během návštěvy jiných stránek. Umožňují nám také změřit efektivitu našich nabídek. 

Relevance reklamního obsahu zobrazovaného na vašem koncovém zařízení může být optimalizována spojením informací stažených z vašeho koncového zařízení během prohlížení našich webových stránek s údaji uvedenými na jiných webových stránkách (např. informace o poloze apod.). Váš zákaz těchto souborů cookie nemá vliv na používání našich webových stránek. Reklamy díky tomu nezmizí. Budou jen méně relevantní. 

 

Jak dlouho uchováváme soubory cookie?

 

Snažíme se co nejvíce omezit dobu uložení souborů cookie, a zároveň nabízíme personalizované služby vysoké kvality.

 

 

 

Typy souborů cookie

Doba uložení dat

Soubory cookie nezbytné pro fungování stránek

6 měsíců

Funkční soubory cookie

6 měsíců

Analytické soubory cookie

24 měsíců

Sociální soubory cookie 

6 měsíců

Reklamní soubory cookie

6 měsíců

 

Vaše preference pro soubory cookie

Při první návštěvě na našich stránkách můžete povolit používání všech kategorií souborů cookie nebo nastavit své preference.

 

Jak nakonfigurovat prohlížeč, chytrý telefon a software?

 

Každé nastavení, které můžete zadat, může změnit způsob prohlížení našich webových stránek, a také podmínky přístupu k některým službám, které vyžadují použití souborů cookie.


 Kdykoli můžete povolit nebo zakázat ukládání souborů cookie na vašem koncovém zařízení a změnit nastavení, která jsou s tím spojená.


 Pokud jste ve svém prohlížeči povolili ukládání souborů cookie, budou uloženy ve vašem zařízení.


 Pokud zakážete ukládání souborů cookie na vašem zařízení nebo vymažete ty, které jsou tam uloženy, nebudete již moci používat některé funkce, které jsou však nezbytné pro zobrazení některých materiálů na našich webových stránkách. V takovém případě neneseme žádnou odpovědnost za důsledky spojené se zhoršením fungování našich webových stránek, což vyplývá z nemožnosti ukládat nebo používat soubory cookie nezbytné pro jejich fungování, které jste vymazali, nebo pokud jste odmítli souhlasit s jejich zpracováním.

 

Jak nakonfigurovat prohlížeč?

 

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookie povoluje. Můžete však tyto soubory cookie zakázat nebo požádat prohlížeč, aby vás upozornil vždy, když se webová stránka pokusí instalovat soubor cookie na vašem zařízení. 


 Využijte nabídku nápovědy vašeho prohlížeče a nakonfigurujte soubory cookie podle vlastních preferencí. Níže jsou uvedeny odkazy na návody k nastavení souborů cookie pro nejoblíbenější prohlížeče: 

 

Jak nakonfigurovat nastavení ochrany soukromí v chytrém telefonu?
 

Můžete provést reset vašeho identifikátoru zobrazování reklam a změnit nastavení soukromí v chytrém telefonu. 
 Návod na konfiguraci nastavení soukromí:
 Systém Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=fr 

Systém Apple: https://support.apple.com/fr-fr/HT201265

 

Jak nakonfigurovat analytické soubory cookie?
 

Prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby ve výchozím nastavení zakazoval soubory cookie třetích stran. Můžete také zvolit blokování pouze některých poskytovatelů: 
 Google Adwords: k dispozici jsou pluginy pro trvalé blokování souborů cookie. 
 YouronlineChoices nabízí kontrolu souborů cookie: 

 

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookie/
 
XITI: ve výchozím nastavení můžete zakázat soubory cookie přihlášením na http://www.xiti.com/fr/optout.aspx 
 Seznamte se s kartou „Vaše stopy” na webové stránce CNIL: http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookie/

 

Postupování osobních údajů třetím stranám

Nebudeme poskytovať osobné údaje získané od vás tretím stranám na iné účely ako na účely podpory našich operácií a podľa potreby na uľahčenie účelu, na ktorý ste ich poskytli. V niektorých prípadoch môžeme poskytnúť osobné údaje naším pridruženým spoločnostiam, klientom ani poskytovateľom služieb tretích strán, ktorých využívame na poskytovaní služieb v našom mene v súvislosti s prevádzkou našej firmy. Tieto pridružené spoločnosti, klienti alebo poskytovatelia služieb tretích strán použijú vaše osobné údaje iba na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené osobné údaje. Vaše osobné údaje môžu byť poskytované aj za nasledujúcich okolností: (i) ak to vyžadujú orgány činné v trestnom konaní alebo vládne agentúry alebo iné regulačné účely; a (ii) v súvislosti s vyšetrovaniami alebo iným úsilím na predchádzanie nezákonným činnostiam alebo verejnej bezpečnosti. Môžeme zverejniť a previesť vaše osobné údaje počas zlúčenia alebo pri odpredaji majetku spoločnosti. Žiadame však nadobúdajúcu organizáciu, aby súhlasila s ochranou súkromia vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 

Integrita, ochrana a uchovávání vašich osobních údajů

Ačkoli vynakládáme maximální úsilí v rámci ochrany vašich osobních údajů, není možné garantovat bezpečnost jakýchkoli osobních údajů, a vaše osobní údaje tedy poskytujete na vlastní riziko.  Využíváme komerčně přiměřené bezpečnostní postupy, abychom vaše osobní údaje ochránili, a zavádíme bezpečnostní opatření uzpůsobená k ochraně osobních dat proti přístupu neautorizovaných osob. Mezi tato opatření patří, kromě jiného, kódování, brány firewall a využití protokolu Secure Socket Layers (SSL).

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, ke kterému byly shromážděny, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vyjma případů, kdy je delší doba uchovávání nařízena nebo povolena zákonem.

 

Vaše práva

Umožníme vám přístup k vašim osobním údajům v souladu se zákonnými právy, abyste nás mohli instruovat v případě potřeby opravy nebo doplnění nepřesných nebo neúplných údajů. Případně můžete požádat o vymazání těchto osobních údajů, pokud nejsme ze zákona povinni údaje uchovat, včetně správy reklamací nebo pro legitimní obchodní účely. Můžete také omezit naše zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud požadujete kopii svých osobních údajů nebo nám chcete dát instrukce, jak máme vaše osobní údaje opravit, doplnit nebo omezit, zašlete e-mailem našemu oddělení ochrany osobních údajů.

Pokud s naší odpovědi nebudete spokojeni, můžete své připomínky sdělit našemu oddělení ochrany osobních údajů nebo úřadu na ochranu dat v zemi vašeho pobytu.

 

Odvolání souhlasu

V případě, že nám udělíte souhlas s užíváním vašich osobních údajů a později se rozhodnete, že ho chcete vzít zpět, je možné souhlas odvolat kontaktováním našeho oddělení ochrany osobních údajů.

 

Děti

Nikdy vědomě neshromažďujeme osobní údaj dětí mladších 13 let (nebo zákonně požadovaného vyššího věku) a naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti mladší 13 let (nebo zákonně vyžadovaného vyššího věku). Podporujeme rodiče a poručníky, aby se aktivně zajímali o online aktivity a činnosti svých dětí. Pokud se dozvíme, že dítě mladší 13 let (nebo zákonně požadovaného vyššího věku) poskytlo online osobní údaje bez souhlasu rodičů, provedeme příslušné kroky k vymazání těchto údajů z našich databází a nebudeme tyto informace využívat k žádným účelům (mimo případů, kdy to bude nutné k ochraně bezpečnosti dítěte nebo pokud to bude vyžadováno ze zákona). Pokud se dozvíte o tom, že některé osobní údaje byly poskytnuty dítětem mladším 13 let (nebo zákonně požadovaného vyššího věku), kontaktujte, prosím, oddělení ochrany osobních údajů.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo, na základě vlastního uvážení, provádět změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jsou v zásadách ochrany osobních údajů provedeny změny, automaticky se změní pole „Datum poslední revize“ v horní části těchto zásad. Změny v zásadách ochrany osobních údajů nabývají účinnosti ihned po zveřejnění a aktualizaci pole „Datum poslední revize“. Doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám.